Zijn hoge hakken ongezond? Volgens recent onderzoek niet!

Er was wat consternatie de afgelopen tijd over het voor de eerste keer aantonen dat hoge hakken ongezond zijn.
Elke vrouw in rep en roer, want, hoe moet dat nu? Gelukkig waren ze bij Gezondheid & wetenschap ook wel wat geschrokken, en zijn ze het onderzoek eens onder de loep gaan houden, met een, gelukkig, mooi resultaat!

Nieuws onder de loep

Dat hoge hakken alles behalve een zegen zijn voor je voeten, zal niemand verbazen. Maar volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Stanford verhogen ze ook het risico op knie-artrose in het latere leven.

Waar komt dit nieuws vandaan?

pijn in je voeten na hakken lopenHet gaat om een onderzoek van de Amerikaanse Stanford University, uitgevoerd bij 14 gezonde vrouwen die deelnamen aan twee tests (1). In een eerste test werd onderzocht in hoeverre hoge hakken (tussen 3,8 en 8,3 cm) het wandelpatroon beïnvloeden in vergelijking met een paar sportschoenen. In de tweede test droegen de vrouwen een vest die 20 procent toevoegde aan hun lichaamsgewicht en werd de wandelstijl opnieuw geëvalueerd. De onderzoekers stelden vast dat hoge hakken de wandelstijl duidelijk veranderen: vrouwen buigen hun knieën meer in bepaalde fasen tijdens het wandelen, net zoals mensen met knie-artrose dat doen. De knieën zijn vaker gebogen wanneer de voeten de grond raken. Ze wandelen ook trager. Het extra gewicht veranderde daar weinig aan. De onderzoekers besloten dat de wandelstijl bij hoge hakken overeenkomsten vertoont met de wandelstijl van ouderen met knie-atrose. Hypothetisch zouden veranderingen in knie-dynamica (de wijze waarop je je knieën buigt tijdens het stappen) het kraakbeen in de knie vroegtijdig kunnen beschadigen met artrose tot gevolg. De onderzoekers besluiten dat veelvuldig dragen van hoge hakken een risicofactor zou kunnen zijn voor knie-artrose in het latere leven.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is logisch dat hoge hakken geen weldaad zijn voor de gewrichten, daar is geen studie voor nodig. Dit onderzoekje, met slechts 14 vrouwen, vindt echter geen oorzakelijk verband tussen dragen van hoge hakken enerzijds en het ontstaan van knie-atrose anderzijds. Wat ongetwijfeld ook een rol speelt, is de tijd dat je hoge hakken draagt: sporadisch of dagelijks? Het zou interessant zijn om na te gaan of vrouwen met knie-atrose in hun jongere jaren frequent hoge hakken droegen. Daarover geeft deze beperkte studie geen informatie.

Dat neemt niet weg dat veelvuldig dragen van hoge hakken niet gezond is voor de voeten. De voetproblemen (eeltvorming, knobbels) bij deze vrouwen zijn genoegzaam bekend. Het is niet uitgesloten dat ook de knieën hiervan afzien. Wie graag hoge hakken draagt, kan ze daarom best bewaren voor speciale gelegenheden, stellen podologen, en comfortabele, platte(re) schoenen verkiezen voor dagelijks gebruik. Zo spaar je je voeten, en wie weet, ook je knieën.

Conclusie

Dit onderzoek toont aan dat het dragen van hoge hakken (tussen 3,8 en 8,3 cm) het wandelpatroon beïnvloedt: je knieën gaan anders buigen, wat op termijn een negatieve impact zou kunnen hebben op het kniegewricht. Meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Happy Walking!

Bron: Gezondheid & Wetenschap

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.